608 438 198

Izabela Lukoszek

Psycholog, psychoterapeuta

Menu mobilne

O mnie

Witam Państwa.

Nazywam się Izabela Lukoszek. Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 883). Posiadam dwunastoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej. Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz grupową. Zajmuję się diagnozą psychologiczną, wsparciem psychologicznym. Pracuję z osobami dorosłymi stojącymi wobec różnych kryzysów życiowych, trudnych momentów w swoim życiu, przeżywającymi trudności emocjonalne, doświadczającymi nerwicy, depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, trudności wynikających ze struktury osobowości, chorującymi na schizofrenię.

Moje doświadczenie zawodowe zbudowane jest w oparciu o pracę w Szpitalu Psychiatrycznym, Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, Zespole Leczenia Środowiskowego, Poradni Leczenia Nerwic, Poradni Zdrowia Psychicznego, Hospicjum. Od 2011r  prowadzę prywatną praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyłam całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Obecnie jestem w trakcie szkolenia I stopnia z psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Swoją pracę poddaję regularnie superwizji indywidualnej oraz grupowej. Uczestniczę w szkoleniach, konferencjach, stale rozwijam swoje umiejętności.

W pracy psychoterapeutycznej najbliższa jest mi idea integracji podejść, nurtów psychoterapii w rozumieniu osoby, która zgłasza się do mnie ze swoimi trudnościami. W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etycznego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


Izabela Lukoszek - ZnanyLekarz.pl

Oferta

Oferta

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Jestem gotowa zatrzymywać się przy historiach, drogach życiowych osób, które czasem, same nie wiedząc, nie będąc świadome, dlaczego tak się dzieje, nie potrafią  cieszyć się, odczuwać satysfakcji z bycia ze sobą samym, z innymi i wspólnie z takimi osobami szukać rozwiązania.

 

Oferuję pomoc w sytuacji kryzysu , trudnej sytuacji życiowej takiej jak śmierć bliskiej osoby, rozstanie, rozwód, choroba własna, czy kogoś bliskiego, kryzys zawodowy. Udzielam wsparcia osobom, które z powodu doświadczenia różnych trudnych wydarzeń nie potrafią same, czy też wspólnie z osobami bliskimi poradzić sobie z uczuciami, myślami, brakiem siły, energii, utratą poczucia sensu. 

 

Nie mam żadnych tzw. złotych rad, uniwersalnych recept, czy szybkich, błyskawicznych rozwiązań, które mogę podać w sytuacji cierpienia emocjonalnego, dyskomfortu, ponieważ każda osoba jest zupełnie niepowtarzalna i jej życie oraz ona sama, wymaga szacunku, a przez to i czasu, możliwości wspólnego poszukania mądrej, indywidualnej odpowiedzi, pasującego tylko do niej właśnie, do nikogo innego rozwiązania. Uważam, że to co może dać nam siłę, gdy zagubimy sens, radość bycia i tworzenia swojego życia, to czyjaś aktywna obecność przy nas, pomoc w czytaniu, czasem mało czytelnych drogowskazów, wskazówek, jakie mamy w sobie, czyjaś pomoc w znalezieniu odpowiedzi, rozwiązań w sobie - i taką wspólną drogę oferuję.   

 

Jestem przekonana, że otrzymanie pomocy w  stworzeniu sobie samemu bezpiecznej przestrzeni, miejsca, w którym jest możliwość zobaczenia siebie, doświadczenia siebie z różnych, niecodziennych perspektyw może uruchamiać w nas siły potrzebne by zbudować, rozwinąć w nas poczucie bycia w zgodzie ze sobą samym i z innymi.

 Uważam, że każda nasza historia, opowieść, każdy jej rozdział, czasem właśnie jakiś bardzo krótki jej fragment, czasem po prostu kilka słów, czyjeś kiedyś na nas spojrzenie lub jego brak, jakaś jedna scena, obraz, migawka, jeśli są w nas żywe, tkliwe albo schowane głęboko, tak bardzo głęboko, że ukrywanie tego zabiera nam mnóstwo siły, czasu i odbiera wolne ręce, serce i głowę do twórczego istnienia, to warto się przy tym zatrzymać, pochylić nad tym i pozwolić sobie zaopiekować tym. Wiem z doświadczenia, że takie trudne fragmenty naszych życiowych opowieści, gdy tylko pozwolimy sobie je ułożyć w sobie, mogą stać się źródłem naszej siły do życia takiego, jakiego chcemy być uczestnikiem. Myślę, że warto je ułożyć w sobie, ponieważ nie pamiętanie, tak zwane wymazanie z pamięci, czy stała ucieczka przed tym, wymaga wiele siły, której brak w takim rozwiązaniu na inne twórcze działania.

 

Kwestia tajemnicy spotkania, tajemnicy leczenia

Jako psycholog, psychoterapeutka jest zobowiązana do zachowania tajemnicy spotkania, tajemnicy leczenia, dyskrecji. Sam fakt, że dana osoba pojawiła się w gabinecie na konsultacji psychologicznej, zgłosiła się po poradę psychologiczną, na terapię jest objęty tajemnicą.

 Psycholog, psychoterapeuta nie rozmawia o swoich klientach z osobami trzecimi. Nie ma prawa, bez zgody klienta, udzielać żadnych informacji jego rodzinie, bliskim, osobom trzecim, które zwrócą się z zapytaniem o klienta. Wyjątkiem od zachowania tajemnicy są sytuacje gdy za jej uchyleniem przemawia dobro wyższe, na przykład w sytuacji poważnego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta albo też życia lub zdrowia innych osób. Tajemnicę można wtedy uchylić jedynie wobec odpowiednich do udzielenia koniecznej pomocy instytucji.

 

Konsultacja psychologiczna - to spotkanie, które służy wstępnemu rozpoznaniu, nazwaniu trudności, problemu i ustaleniu odpowiedniej formy pomocy. Zwykle ma miejsce od 1 do 3 spotkań konsultacyjnych, poprzedzających zaproponowanie najbardziej odpowiedniej formy pomocy.

Koszt konsultacji psychologicznej - 170 zł

 

Psychoterapia indywidualna - opiera się na interakcji między klientem a terapeutą, polega na specjalnego rodzaju dialogu, którego celem jest usunięcie objawów, trudności, problemów o podłożu emocjonalnym. Zwykle jest to 1 sesja w tygodniu, trwa 50 minut.

Koszt sesji psychoterapii indywidualnej 170 zł

 

Diagnoza psychologiczna

- badanie struktury osobowości

Koszt badania psychologicznego 170 zł

 

- diagnostyka psychologiczna dotycząca oceny funkcjonowania poznawczego, badanie psychologiczne pamięci, diagnostyka w kierunku istnienia zmian organicznych w Ośrodkowym Układzie Nerwowym, diagnoza psychologiczna w kierunku zmian otępiennych

Koszt badania psychologicznego 170 zł

 

O psychoterapii

O psychoterapii

Psychoterapia indywidualna rozpoczyna się od kilku (zwykle 3-4) spotkań z psychoterapeutą o charakterze konsultacyjnym, diagnostycznym. Celem tych spotkań jest rozpoznanie trudności, problemów z jakimi zgłasza się do gabinetu osoba, a także ustalenie, czy oczekiwania, potrzeby, cele terapii są możliwe do zrealizowania we współpracy z danym terapeutą. Spotkania o charakterze diagnostycznym dają możliwość osobie zgłaszającej się odnaleźć odpowiedź na pytania takie jak: co się ze mną dzieje? z jakiego rodzaju trudnościami natury emocjonalnej się zmagam? czy to jest nerwica? czy depresja? itp.  w jaki sposób mogę poradzić sobie z moimi objawami, problemami?

Po zakończeniu spotkań o charakterze diagnostycznym i ustaleniu, ze strony terapeuty, że jest osobą kompetentną, by pomóc osobie zgłaszającej się w rozwiązaniu jej trudności, a ze strony osoby zgłaszającej się jest zainteresowanie, chęć podjęcia psychoterapii może rozpocząć się proces budowania kontraktu terapeutycznego.

Kontrakt terapeutyczny jest rodzajem umowy słownej pomiędzy klientem, a terapeutą. Polega na ustaleniu zasad, które będą obowiązywały w toku trwania psychoterapii. Te zasady to częstotliwość spotkań (zwanych sesjami psychoterapii), czas i termin spotkań, sposób odwoływania sesji, ilość spotkań, sposób płatności. W kontrakcie terapeutycznym niezbędne jest też szczegółowe omówienie  celów terapeutycznych. Cele terapeutyczne nie są podawane, wymieniane przez terapeutę, a wyłanianie w trakcie rozmowy wspólnie przez terapeutę i klienta. Wspólne zbudowanie kontraktu terapeutycznego przez terapeutę i klienta, pozwala osobie będącej w terapii i terapeucie czuć się bezpiecznie - wiemy dokąd zmierzamy, jakie są cele, jakie są zasady w tej drodze, podróży, jaką jest psychoterapia, a tym samym w atmosferze zrozumienia i jasności, co do oczekiwań, potrzeb, z jednej strony i możliwości, zakresu pomocy, z drugiej strony rozpocząć współpracę terapeutyczną.

A czym właściwie jest psychoterapia/terapia? Na czym to właściwie polega? Psychoterapia jest interakcją między klientem a terapeutą, polega na rozmowie, dialogu. Jednak w psychoterapii dzieje się specjalny rodzaj dialogu, rozmowy - zmierzający do usunięcia przeżywanych trudności, problemów, objawów. W interakcji tej klient prezentuje swoje objawy, trudności, problemy, a terapeuta poszerza jego świadomość  po to, by następowało ustąpienie objawów, trudności.

To poszerzanie świadomości odbywa się poprzez stawianie różnych pytań; powtarzanie dosłownie tego, co powiedział klient - by stworzyć możliwość "zobaczenia" jak brzmią, jak wyglądają wypowiadane myśli, przekonania; zestawianie różnych sytuacji, kwestii, spraw, czasem pozornie odległych od siebie, nie mających związku ze sobą.

Ustąpienie objawów, trudności, problemów możliwe jest dzięki zmianie niektórych zachowań, postaw, przekonań, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z różnymi emocjami (np. poszukiwanie innych sposobów niż obecne wyrażania złości, pozwalanie sobie na wyrażanie smutku, rozwijanie zdolności samokontroli, poszukiwanie wewnątrz siebie prawa do bardziej swobodnego wyrażania tłumionych emocji, uczuć) zmianie sposobu tworzenia i bycia w relacjach z innymi ludźmi, zmianie sposobu przeżywania siebie, stosunku do siebie i stosunku do własnego otoczenia, do świata. W procesie terapii równie istotne jak koncentrowanie się na usunięciu, osłabieniu objawów, niepożądanych, niechcianych zachowań, postaw jest również odkrywanie, wzmacnianie, rozwijanie własnych zasobów, silnych, zdrowych aspektów własnej osoby. Psychoterapia może trwać od kilku miesięcy do kilku lat w zależności od tego, z jakiego rodzaju trudnościami i celami zgłasza się dana osoba ale także w zależności od tego, jaki to jest moment, czas w jej życiu. Sesje psychoterapii odbywają się zwykle z częstotliwością jednej sesji raz w tygodniu.

To, że dana osoba jest w terapii, wszystkie treści omawiane w toku jej trwania są objęte tajemnicą leczenia. Wyjątkiem jest poddawanie swojej pracy przez psychoterapeutę systematycznej superwizji celem zapewnienia pożądanej jakości prowadzonych przez niego terapii.

Superwizja psychoterapeuty polega na regularnych spotkaniach psychoterapeuty z psychoterapeutą posiadającym uprawnienia superwizora PTP, w trakcie których terapeuta omawia prowadzone terapie. Superwizor jest również zobowiązany do dochowania tajemnicy, a dane klienta są chronione w taki sposób, by niemożliwa była ich identyfikacja.

Kontakt

IZABELA LUKOSZEK
  608 438 198
41-800 Zabrze
Ul. Dworcowa 8AMapa dojazdu

Umów wizytę